Lid wordenDoneren

Vragen over HCHWA-DBlijf er niet mee zitten. Neem contact op via

06-22062560zorgloket@hchwa-d.nl

Het bestuur

Van de vereniging HCHWA-D

De daadkracht van een vereniging valt of staat met de enthousiaste inzet van betrokken en gekwalificeerde mensen.
Samenstelling bestuur HCHWA-D (onbetaald)

Voorzitter: dhr. H.M. Hueting
Secretaris: mevr. drs. I. Ouwehand
Penningmeester: dhr. J. van Rijn
Alg. bestuursleden: mevr. A. Potters
mevr. drs J. de Vreugd
dhr. M.L.A. van Vessem
mevr. J.R. van Rijn, MSc
mevr. J. Blom- de Vreugd
dhr. J. van Rijn, MSc
dhr. A. Menkveld

Over bestuurders & activiteiten HCHWA-D

De bestuursleden beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten. Daarnaast hebben ze affiniteit met de doelstelling van de Vereniging HCHWA-D.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Onderwerpen als voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging en instandhouding van de vereniging worden dan besproken. Dit alles in het kader van goed bestuur en toezicht op het gevoerde beleid. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De vereniging heeft geen personeel in dienst. We zijn blij met iedere vrijwilliger die zich belangeloos inzet of dat wil gaan doen. (check)