Lid wordenDoneren

Vragen over HCHWA-DBlijf er niet mee zitten. Neem contact op via

06-22062560zorgloket@hchwa-d.nl

HCHWA-D en CAA

Overeenkomsten en verschillen

De ziekte HCHWA-D is een erfelijke variant van de ziekte CAA. 

CAA

“De ziekte CAA (Cerebrale Amyloïd Angiopathie) speelt zich af in de kleine bloedvaten van de hersenen. In de wand van die vaten hoopt zich amyloïd (giftig eiwit) op en dit veroorzaakt herhaaldelijk hersenbloedingen en infarcten. Het kan onder andere leiden tot verlammingen, vasculaire dementie en uiteindelijk de dood. Eén op de vier mensen boven de 60 krijgt CAA. Dit aantal neemt toe.” (Dutch CAA foundation)

Overeenkomsten en verschillen

De kenmerken en het verloop van de ziekte CAA zijn vergelijkbaar met die van HCHWA-D. Verschil: het aantal CAA-patiënten is veel groter dan dat van HCHWA-D. Nog een belangrijk onderscheid: CAA is niet bij leven te ontdekken, HCHWA-D wel. Hoe? Dat kan door middel van een genetische test. 

HCHWA-D (vergeleken met CAA) kort samengevat:

  • hetzelfde ziektebeeld
  • erfelijke variant
  • veel kleinere groep dragers
  • bij leven te ontdekken

Onderzoek: samen sterker

De overeenkomsten tussen de ziektes CAA en HCHWA-D zijn groot. Meer kennis over HCHWA-D als erfelijke variant zou daarom kunnen helpen bij het oplossen van CAA als veel vaker voorkomende ziekte. Het onderzoek bij erfelijke gendragers van HCHWA-D-families kan dus leiden tot behandeling – en misschien genezing – van de ziekte als geheel.

Dragers van en betrokkenen bij beide groepen zijn gebaat bij onderzoeksgelden, want de sleutel voor een therapie voor CAA/HCHWA-D is helaas nog niet gevonden. Bedrijven en particulieren kunnen de vereniging HCHWA-D steunen als sponsor.