Lid wordenDoneren

Uitnodiging ALV 23 maart 2023

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 23 maart om 19:30 met aansluitend een gezellig samenzijnGraag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de vereniging HCHWA-D.

Het doel van deze bijeenkomst is alle leden te informeren over het beleid van de vereniging. Verder hebben de leden ook stemrecht: wanneer er nieuwe besluiten gemaakt moeten worden m.b.t. beleid en de bestuurssamenstelling, mogen de leden hierover meebeslissen. Ook bij wijzigingen in het huishoudelijk reglement en in de statuten mogen leden hun stem laten gelden. Dit gebeurt één keer per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Op deze avond zullen we ook afscheid nemen van Henk Hueting als onze voorzitter. Het zou daarom leuk zijn als u met velen op deze ALV aanwezig kunt zijn

Bekijk hier de agenda en door op deze link te klikken kunt u ons jaarverslag lezen.
Tijdens de ALV zal er ook een financieel verslag ter inzage liggen.

De avond vindt plaats in de Roskam, te Katwijk aan de Rijn. Bekijk hier de locatie op Google Maps. 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging HCHWA-D

Heeft uw vragen of wilt u contact? Mail dan naar info@hchwa-d.nl