Lid wordenDoneren

Oratie Prof. Dr. Willeke van Roon

Oratie Prof. Dr. Willeke van Roon

Op maandag 28 maart werd Prof. Dr. Willeke van Roon benoemd tot Hoogleraar in de Humane Genetica. Namens de Vereniging HCHWA-D waren Maike en Sanne daarbij aanwezig.  Een promotie, in het Academiegebouw in Leiden, staat altijd in het teken van de speech (de oratie) van de professor.  We waren ontzettend onder de indruk van het onderzoek dat Willeke en haar team verrichten.  

Haar onderzoek is toegespitst op het ontwikkelen van therapieën die zich richten op het RNA. Samen met een collega richtte zijn het Dutch Center for RNA Therapeutics op, het enige onderzoekscentrum in Nederland gespecialiseerd in RNA therapieën. Willekes oratie ging dan ook over ‘Translationeel onderzoek, waar kleine onderdelen samen het grotere geheel maken’. Oftewel: hoe kan onderzoek in het laboratorium in cellen en dieren, uiteindelijk tot een therapie leiden voor mensen?

In haar oratie ging Willeke ook uitgebreid in op haar werk op het gebied van HCHWA-D en de grote betrokkenheid bij onderzoek die zij ervaart bij patiënten en hun families. Voor onderzoekers zoals Willeke zijn mensen uit families met een erfelijke aandoening die deelnemen aan onderzoek van essentieel belang. Door deelname van jullie aan alle onderzoeken in het LUMC naar HCHWA-D komt een mogelijke therapie voor de ziekte steeds een stapje dichterbij. Als u de indrukwekkende speech van Willeke wilt lezen, kunt u hier de tekst vinden.

Wij willen Prof. Dr. Willeke van Roon feliciteren met haar benoeming tot hoogleraar en zijn super trots dat wij samen met een grote groep HCHWA-D patienten en families onderzoek naar een therapie mogelijk maken.