Lid wordenDoneren

Nieuwsbrief LUMC online

Het onderzoeksteam in het LUMC publiceert tweemaal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief over de stand van zaken in het onderzoek naar HCHWA-D. In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over AURORA, de toegevoegde slaaponderdelen, de nieuwe studie CARE en de promotie van Ellis van Etten. Hier kunt u de nieuwsbrief openen. Als u deze per mail wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via hchwadstamboom@lumc.nl.