Lid wordenDoneren

Mantelzorgcafé Katwijkse Ziekte

Op maandag 8 juli vindt in De Wilbert weer het maandelijkse Mantelzorg café Katwijkse Ziekte (HCHWA-D) plaats. Aanvang 19.30 uur in ’t Hof van Wilbert.

Het maandelijkse mantelzorgcafé Katwijkse Ziekte (HCHWA-D) is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers, naasten van mensen met de Katwijkse Ziekte en zorgverleners.

Het Mantelzorg café dient om elkaar te ontmoeten en ideeën, informatie en ervaringen uit te wisselen over allerlei aspecten van de Katwijkse Ziekte. Samen kijken we welke thema’s voor het volgende Mantelzorg café Katwijkse Ziekte interessant zijn.

Namens het expertiseteam Katwijkse Ziekte van Marente zijn ieder geval Patrick Ravensbergen, fysiotherapeut, en Mariska Schreuder, maatschappelijk werker, aanwezig.

De toegang tot het Mantelzorg café is vrij. Tijd: tussen 19.30 uur en 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Katwijkse Ziekte neem dan contact met het expertiseteam via katwijkseziekte@marente.nl of 06-43 263 061.