Lid wordenDoneren

LEVEN MET HERSENLETSEL, Cursus voor mantelzorgers en patiënten

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of hersenletsel als gevolg van de Katwijkse Ziekte (HCHWA-D) kunnen het leven van echtparen en familieleden ernstig beïnvloeden. Marente organiseert daarom een cursus voor mantelzorgers én patiënten. U kunt samen inschrijven maar ook alleen als mantelzorger of patiënt, dit zijn aparte groepen. De bijeenkomsten worden geleid door een neurologieverpleegkundige en een psycholoog.


Gespreksgroep voor mantelzorgers
U krijgt meer inzicht in en kennis over de situatie van uw partner, familielid, vriend en vriendin. Hierdoor kunt u een goede balans vinden in de zorg en uw eigen activiteiten. De bijeenkomsten omvatten o.a. de volgende thema's: krachtbronnen, geven en ontvangen, verlies en rouw. De bijeenkomsten hebben een interactief karakter, waarbij voldoende ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan.


Gespreksgroep voor patiënten
Leven met de gevolgen van hersenletsel, hoe doet u dat? Hersenletsel betekent meestal een breuk in de levenslijn, vanzelfsprekendheden vallen weg, hoe gaat u verder? Wat kan er nog wel? Vragen waar iedereen met hersenletsel mee te maken krijgt, vragen waarover u graag in gesprek zou gaan met mensen die begrijpen wat u bedoelt en hoe het voelt. Op de agenda staat o.a.: (on-)zichtbare gevolgen, omgaan met verlies en verdriet, autonomie en verantwoordelijkheden, relaties. De thema’s nodigen uit tot zelfreflectie, waarbij ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan om gedachten, ervaringen, tips & trucs met elkaar uit te wisselen.


Informatie/Aanmelden 
De cursus start maandag 3 april van 10.30-12.00 uur in Katwijk en bestaat uit vier bijeenkomsten.
Aanmelden kan tot 18 maart 2023. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op werkdagen tussen
8.30 – 16.30 uur (op vrijdag tussen 8.30-12.00 uur) contact opnemen met Marente via telefoonnummer
(071) 409 32 23 en/of e-mailadres ledenservice@marente.nl. Kijk ook op www.marente.nl/cursussen