Lid wordenDoneren

Jij stemt, wij €100.000 voor onderzoek

 

Goed doel in het Corona tijdperk

Het is voor iedereen een gekke tijd. Ook voor de Vereniging HCHWA-D, want het onderzoek naar de ziekte wordt hard getroffen. Niet alleen de doorgang daarvan, maar ook de financiering. Alle evenementen waarvan zij het gelukkige goede doel waren, hun eigen activiteiten én collectes vallen stil. Een zeer dankbaar bericht dus, dat Susanne kans maakt op een onderzoeksbeurs van maar liefst € 100.000! Zij onderzoekt wat er precies in het brein gebeurt als iemand HCHWA-D heeft. Dat is, in het kader van de zoektocht naar een medicijn, belangrijk werk. Als zij de beurs wint, kan ze drie jaar lang haar onderzoek financieren.

Het onderzoek

In zowel de ziekte van Alzheimer, CAA, als de Katwijkse ziekte wordt amyloïd niet goed afgevoerd, doordat de bloedvaten in het brein niet goed meer werken. Samen met haar onderzoeksteam bestudeert Susanne in het lab de processen die een rol spelen bij de afvoer van amyloïd. Onlangs ontdekten zij dat de pulserende beweging van bloedvaten in de hersenen een belangrijke motor is. Als de bloedvaten verouderen en de spiercellen in de wand van de bloedvaten afsterven dan wordt amyloïd niet goed meer afgevoerd en hoopt het op. Een belangrijke recente doorbraak was dat ze de afvoer tijdelijk konden verbeteren door de spiercellen te ‘trainen’ in een experimenteel model. Susanne wil samen met haar team verder onderzoek doen om te kijken of dit principe mogelijk toepasbaar is in patiënten. Dit zou een stap dichterbij zijn naar een preventieve behandeling voor de Katwijkse ziekte, wat veel perspectief biedt voor de grotere groep mensen met CAA of de ziekte van Alzheimer.

De Young Outstanding Researcher Award

Dit jaar reikt Alzheimer Nederland voor de tweede keer de Young Outstanding Researcher Award uit. De YOR-award is een prijs voor talentvolle onderzoekers (twee tot acht jaar na hun promotie). Met de prijs wil Alzheimer Nederland meer jonge en talentvolle onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en zo het onderzoek naar oplossingen voor huidige en toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen. Twee prijzen worden jaarlijks uitgereikt: één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van vandaag’ en één voor een onderzoeker die zich richt op ‘de patiënt van morgen’. 

Stemmen is zo gebeurd

U kunt op Susanne stemmen via deze link. Doordat u met al uw emailadressen een keer kunt stemmen, kunt u meerdere stemmen uitbrengen. Later in het jaar wordt bekend gemaakt of Susanne, mede dankzij uw stem, gewonnen heeft.