Lid wordenDoneren

Donor en HCHWA-D

Naar aanleiding van een vraag betreffende het donorregister, hebben wij als vereniging contact gezocht met de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Sinds januari 2021 bestaat er (helaas) een contra-indicatie voor alle weefsels voor mensen met HCHWA-d (Katwijkse ziekte), i.v.m. het foute gen. Dit was ons niet bekend. Dit wil nog niet zeggen dat er daarmee gelijk een contra-indicatie is voor alle erfelijke aandoeningen. Nu wordt deze lijst ieder half jaar herzien, dus het zou zomaar kunnen zijn dat dit in de toekomst weer gewijzigd wordt.

Om teleurstelling te voorkomen wilden wij u/jou in ieder geval hiervan op de hoogte brengen.