Lid wordenDoneren

Bericht voor mantelzorgers HCHWA-d

Beste mantelzorger,

 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zal het geplande Mantelzorgcafe HCHWA-D (Katwijkse Ziekte) op 11 mei a.s. geen doorgang vinden. 

We kunnen ons echter voorstellen dat u als mantelzorger van iemand met HCHWA-D (Katwijkse Ziekte) juist nu behoefte hebt aan ondersteuning en wellicht zit u ook met vragen over allerlei aspecten die gerelateerd zijn aan het ziekteproces van uw familielid.

 

Het expertiseteam van Marente biedt u daarom de mogelijkheid tot een telefonisch begeleidingsgesprek met de maatschappelijk werker van het expertiseteam.

 

Heeft u behoefte aan een begeleidingsgesprek? Stuur ons dan de volgende informatie:

  • Naam mantelzorger,
  • Naam cliënt met HCHWA-D
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

 

U kunt dit mailen naar Katwijkseziekte@marente.nl of charlotte.vanderzwan@marente.nl.

De maatschappelijk werker zal dan contact met u opnemen.

 

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wensen u veel sterkte de komende periode.

 

 
Met vriendelijke groet,

 

 

Charlotte van der Zwan

Coordinator HCHWA-D (Katwijkse Ziekte)