Lid wordenDoneren

Algemene ledenvergadering met aansluitend informatie bungalow Wilbert

24-03-2022

De Roskam, Turfmarkt 2

Graag nodigen wij u uit voor de:

Algemene ledenvergadering

Datum: 24 maart

Plaats: ”De Roskam”

Tijd: 19:30 uur

Aansluitend: informatie over onze bungalow op het terrein van de Wilbert

 

Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren over het beleid van de vereniging. Verder hebt u stemrecht: u beslist mee wanneer er nieuwe besluiten genomen moeten worden m.b.t. beleid en de bestuurssamenstelling. Ook bij wijzigingen in het huishoudelijk reglement en in de statuten kunt u uw stem laten gelden. Dit gebeurt één keer per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Aansluitend informeren Charlotte v.d. Zwan en Patrick ons over de bungalow op het terrein van de Wilbert die speciaal bedoeld is voor mensen met HCHWA-d en hun familie. Wij zijn bijzonder verheugd over dit project en vertellen u graag wat de bijdrage van de vereniging hieraan is.