Lid wordenDoneren

Algemene ledenvergadering en inloopavond

12-12-2019

Roskam

Inloopavond

Graag nodigen wij u uit voor de inloopavond en de algemene ledenvergadering van de vereniging HCHWA-D.

Iedereen die zich betrokken voelt, behoefte heeft aan contact met andere betrokkenen of misschien wel met een vraag rond loopt, is vanaf 20.00 uur welkom in de Roskam.

De avonden zijn laagdrempelig en informeel. U bent meer dan welkom!

Algemene ledenvergadering
Het doel van deze bijeenkomst is alle leden te informeren over het beleid van de vereniging. Verder hebben de leden ook stemrecht: wanneer er nieuwe besluiten gemaakt moeten worden m.b.t. beleid en de bestuurssamenstelling, mogen de leden hierover meebeslissen. Ook bij wijzigingen in het huishoudelijk reglement en in de statuten mogen leden hun stem laten gelden. Dit gebeurt één keer per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.