Lid wordenDoneren

Algemene ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de:

Algemene ledenvergadering

Datum: 21 maart

Plaats: ”De Roskam”

Tijd: 19:30 uur

Aansluitend: inloopavond

Het doel van deze bijeenkomst is alle leden te informeren over het beleid van de vereniging. Verder hebben de leden ook stemrecht: wanneer er nieuwe besluiten gemaakt moeten worden m.b.t. beleid en de bestuurssamenstelling, mogen de leden hierover meebeslissen. Ook bij wijzigingen in het huishoudelijk reglement en in de statuten mogen leden hun stem laten gelden. Dit gebeurt één keer per jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering.

We sluiten de algemene ledenvergadering af met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

We hopen u op deze avond te mogen begroeten.