Missie, visie, strategie en doelstellingen

van de vereniging HCHWA-D

We zijn een vereniging, dus we willen iets. Deze pagina gaat daar over. Wat we willen, waarom, voor wie en hoe we dat gaan doen.

Visie, missie en strategie

Waar staan we voor (missie)? Waar gaan we voor (visie)? En hoe (strategie) gaan we onze doelen bereiken? Dat zijn de bepalende vragen die ons handelen als vereniging HCHWA-D bepalen. Visie en missie bepalen samen de beleidsvorming. Strategie de uitvoering.

Visie

Mensen mogen er zijn!

Missie

De Vereniging HCHWA-D wil onderzoek stimuleren en zo helpen de ziekte te genezen. Ook willen we ervoor zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.

Binnen dit kader onderscheiden we 3 doelgroepen:

 • De medische wereld. De missie is te komen tot medische behandelingsrichtlijnen die optimaal aansluiten bij de stand van de wetenschap en techniek waarbij de patiënt vooralsnog centraal staat.
 • De potentiële patiënt. De missie is het geven van voorlichting.
 • De patiënt. De missie is het geven van voorlichting op medisch, sociaal, maatschappelijk en financieel terrein. Doel: de negatieve gevolgen van het hebben van de ziekte HCHWA-D tot een zo laag mogelijk niveau terugbrengen.

Strategie

Hoe gaan we als vereniging HCHWA-D de doelen bereiken. De invulling van de strategie:

 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek door onderzoeksinstituten in Nederland en bestudering van externe bronnen d.m.v. deskresearch
 • Vertaling van onderzoeksresultaten naar relevante informatie voor belanghebbenden
 • Continue kennisverspreiding over deze hersenaandoening
 • Samenwerking met relevante partijen (o.a. Dutch CAA Foundation)

Doelstellingen van de Vereniging HCHWA-D

De strategie vertalen we in concrete doelen:

 • Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met HCHWA-D
 • Het bevorderen van lotgenotencontact voor patiënten met HCHWA-D, partners, mantelzorgers en andere betrokkenen
 • Het vergroten van de kennis over HCHWA-D door het geven van presentaties aan deskundigen
 • Het opzetten en onderhouden van een website voor informatie en contact met lotgenoten
 • Het doorverwijzen naar professionele hulp bij ernstige problematiek
 • Het stimuleren van en adviseren over onderzoek

Jaarverslagen vereniging HCHWA-D

 • PDF van het Jaarverslag 2012: Jaarverslag 2012
 • PDF van het Financieel Verslag 2012: financieel verslag 2012