Het bestuur

van de vereniging HCHWA-D

De daadkracht van een vereniging valt of staat met de enthousiaste inzet van betrokken en gekwalificeerde mensen.
Samenstelling bestuur HCHWA-D (onbetaald)

Voorzitter: dhr. H.M. Hueting
Secretaris: Vacant
Penningmeester: dhr. J. van Rijn
Alg. bestuursleden: mevr. A. Potters
mevr. J. Lefeber
mevr. drs. I. Ouwehand
mevr. drs J. de Vreugd
dhr. M.L.A. van Vessem
mevr. S. van Rijn

Over bestuurders & activiteiten HCHWA-D

De bestuursleden beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten. Daarnaast hebben ze affiniteit met de doelstelling van de Vereniging HCHWA-D.

Het bestuur vergadert twee a drie keer per jaar. Onderwerpen als voorlichting, lotgenotencontact, belangenbehartiging en instandhouding van de vereniging worden dan besproken. Dit alles in het kader van goed bestuur en toezicht op het gevoerde beleid. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De vereniging heeft geen personeel in dienst. We zijn blij met iedere vrijwilliger die zich belangeloos inzet of dat wil gaan doen. (check)

Contactgegevens

Vereniging HCHWA-D
Postbus 3031
2220 CA Katwijk
zorgloket@hchwa-d.nl

IBAN-rekeningnummer NL35 RABO 01406.11.789
RSIN 818779305
KvK-nummer 27308848

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016 (.docx)
Financieel jaarverslag 2017 (.xlsx)